Svarttaxi på nätet

Motion 2019/20:2973 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma förmedlingen av svarttaxi via nätet i syfte att prioritera stävjandet av detta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svarttaxi förmedlad via sociala medier har blivit en allt vanligare företeelse. Personer samlas i grupper på Facebook i syfte att sammanföra privatpersoner som kör andra mot betalning utan att betala skatt. Att erbjuda skjuts mot betalning är olagligt då det försvagar konsumentskyddet och skapar en osund konkurrens. Taxibolagen är redan brydda då de under en längre tid har haft ett omfattande problem med den svarta taxiverksamheten. Samtidigt har polisen svårt att göra något åt läget då man saknar tillräckliga resurser för att bekämpa den svarta taxiverksamheten, och den nya för­medlingen av svarttaxi via internet försvårar situationen ytterligare.

Vi får inte hamna i en situation där laglydiga taxichaufförer utkonkurreras av olagliga verksamheter. Det är därför mycket viktigt att den nya nätbaserade för­medlingen av svarttaxi uppmärksammas och tillkännages som en del av problematiken kring den svarta taxiverksamheten. Problemet måste tas på allvar från början innan utvecklingen går för långt och blir svår att hejda.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)