Uppvisande av körkort

Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja bötesbeloppet för individer som inte kan uppvisa ett giltigt körkort vid bilkörning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under senare tid har ett antal fall där bilförare inte kunnat visa upp ett giltigt körkort för polisen uppmärksammats. Ofta har förarna hävdat att de har utländska körkort som de har tappat bort. Tingsrätten har sedan godtagit förarnas förklaring och friat dem.

Principen om att man i Sverige är oskyldig till dess att motsatsen är bevisad ska värnas och följas. Dock får inte rättssystemet vara tandlöst när det kommer till brott av allvarlig karaktär som utsätter oskyldiga för fara, exempelvis när någon kör bil utan att ha körkort. Därför bör den individ som kör bil utan att kunna uppvisa ett giltigt körkort åläggas ett högt bötesbelopp.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)