Höjd hastighet för A-traktorer

Motion 2019/20:2971 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverken för A-traktorer i syfte att överväga möjligheten att öka den tillåtna hastigheten till 45 kilometer i timmen för innehavare av körkort med AM-behörighet, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En epatraktor är en äldre personbil, ibland även personbil eller buss, som har blivit ombyggd till en jordbruksmaskin. Dagens lagstiftning gör gällande att den högsta tillåtna hastigheten för dessa fordon är 30 kilometer i timmen. Denna hastighets­begränsning har gällt sedan den infördes på 1950-talet, det vill säga för över ett halvt sekel sedan. För att öka attraktiviteten och användningsområdena för epatraktorer finns det därför anledning att göra en översyn av regelverken för dessa fordon och se över ifall det är möjligt att höja den tillåtna högsta hastigheten. Regeringen bör därmed se över om den högsta tillåtna hastigheten för personer som innehar körkort med AM-behörighet vid framförande av epatraktor kan höjas till 45 kilometer i timmen.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)