Höjd hastighet för bärgningsbilar

Motion 2019/20:2970 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja högsta tillåtna hastighet för bärgningsbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikolyckor och fordonshaverier kräver ofta att ett eller flera fordon bärgas bort från olycksplatsen. Det ska ske så snabbt och smidigt som möjligt då stillastående fordon utgör en trafikfara och riskerar att stoppa upp övrig trafik på den berörda vägsträckan.

I dag är det inte tillåtet för en bärgningsbil att transportera fordon i högre hastigheter än 40 kilometer per timme. Ofta måste transporten ske på vägar med betydligt högre tillåten hastighet än så, vilket gör att bärgningsbilen kan utgöra en trafikfara. Trots att bärgningsbilarnas fordon blivit allt bättre har inte regelverket förändrats. I länder som Storbritannien, Tyskland och Norge är det tillåtet att köra betydligt snabbare än 40 kilometer per timme med en lastad bärgningsbil. Under 2013 föreslog Transportstyrelsen att reglerna skulle ändras och att 80 kilometer per timme skulle bli den högsta tillåtna hastigheten.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)