Pausa fjärrstyrd flygledning i Sverige

Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att överväga att pausa införandet av fjärrstyrd flygledning och ta fram ett bättre underlag där flygets alla parter får delta på likvärdig grund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fjärrstyrd flygtrafikledning har varit omstritt under en längre tid. Tanken från början var att operera mindre flygplatser och genom ny teknik kunna förbättra servicen. Nu vill Luftfartsverket införa tekniken i Kiruna, Umeå, Östersund och Malmö. Det är större flygplatser med mycket trafik. Flygledare i tornet har varnat för detta precis som piloterna och dessutom ser det ut att bli dyrare än dagens flygledning. När de som sitter i tornen och leder flygtrafiken är oroade för införandet och även piloterna känner samma oro kring säkerheten finns det skäl att ta detta på allvar. När det dessutom ser ut att bli dyrare så är det utifrån svårt att förstå varför detta ska forceras fram. Mer rimligt är att regeringen nu tar ansvar och pausar införandet samt tar fram ett nytt underlag för ett eventuellt framtida införande. I det arbetet bör alla flygets olika intressenter delta på likvärdiga villkor.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)