Försvarets skyddscentrum i Umeå

Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta byggandet av en inomhusanläggning för skyddscentrum i Umeå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försvarets skyddscentrum för kemiska och biologiska vapen i Umeå har en unik kompetens. Där finns det möjligheter för soldater att öva i kemiska miljöer, vilket tyvärr kan komma att behövas med anledning av det förhöjda terrorhotet mot hela Europa.

I Umeå finns planer på att bygga en inomhusanläggning för att ytterligare kunna förbättra övningsverksamheten. Inomhus är det exempelvis lättare att anpassa miljöerna efter olika övningars speciella behov. Anläggningen skulle bli den största i Nordeuropa men dess framtid är oklar. Ännu har regeringen inte tagit något beslut om en eventuell utbyggnad.

Det svenska försvaret behöver stärkas när omvärlden blir allt oroligare. Därför behöver möjligheten att skyddscentrum för kemiska och biologiska vapen i Umeå ska byggas ut ses över.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)