Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har frågan om en obligatorisk akassa diskuterats alltmer. I ett land som Sverige, där vi tar för givet att andra trygghetsförsäkringar som exempelvis sjukförsäkringen eller föräldraförsäkringen skall finnas tillgängliga för alla, upplever många det som märkligt att arbetslöshetsförsäkringen inte är obligatorisk. Det finns stora nackdelar med dagens system då många ställs utanför denna trygghet i händelse av arbetslöshet.

Detta är till nackdel både för den enskilde som snabbt kan få en radikalt försämrad ekonomisk situation och för det offentliga då de personer som blir arbetslösa och inte har någon försäkring då istället ofta blir beroende av försörjningsstöd och andra offentliga bidrag. Staten bör därför se över möjligheten att införa en obligatorisk akassa. En sådan förändring måste självfallet genomföras i dialog med arbets­marknadens parter.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)