SVT:s närvaro på Facebook

Motion 2019/20:2958 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över public services möjlighet att använda licenspengar till att konkurrera ut traditionella medier på plattformar som inte omfattas av sändningstillståndet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Facebook är i dag en av de dominerande sociala plattformarna för nyhetsinhämtning bland svenskar. Drygt hälften, 52 procent, av alla internetanvändare är på Facebook varje dag och 71 procent är det någon gång ibland. För åldersgruppen 16–25 år är nätverket en viktigare nyhetskälla än tv, radio och dagstidningar.

Utvecklingen har gjort att de traditionella medierna har behövt ändra strategi och nu satsar mer på elektroniska tjänster än på papperstidningar. Även SVT har följt trenden men med undantaget att deras offentliga finansiering skapar en ekonomisk särställning i förhållande till de övriga aktörerna. På fyra orter i Sverige har onlinespecialister exempelvis anställts med uppdraget att hjälpa SVT:s journalister att göra sina nyheter virala. SVT driver i dag 60 officiella Facebookgrupper och ett flertal profilerade programledare har också egna officiella SVT-sidor, vilket gjort SVT till en av de största aktörerna på Facebook. Det kan inte anses rimligt att den del av offentligt finansierade SVT som verkar på en konkurrensutsatt marknad med bland annat nyheter är en av de största aktörerna på Facebook samtidigt som de traditionella medierna kämpar om marknadsandelar. I de delar där SVT bidrar med det för bolagen unika, exempelvis


barn-tv, är det dock rimligt att de även finns i dessa sammanhang. Det handlar ytterst om att värna de konkurrensutsatta delarna på svensk mediemarknad.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)