Ta hänsyn till avstånd i fördelning av polisresurser

Motion 2019/20:2957 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utreda hur mycket glesbygd fördyrar verksamheten i Polisregion Nord och sedan ersätta det på samma sätt som med storstadssatsningarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nattetid har vi två poliser i tjänst på en yta stor som Danmark i Västerbottens inland. Idag är det med rätta mycket stort fokus på skjutningar, sprängningar och den grova brottsligheten. Många gånger innebär det ett fokus på storstadsområden och vikten av polisiära resurser där. I den fördelning som görs inom Polismyndigheten tas hänsyn till storstad och den brottslighet som finns där. Samtidigt finns det en kostnad med gles­bygd och långa avstånd. För Polisregion nord så hanteras glesbygdskompensationen med resurser från städerna som också behöver resurser för att hantera brottsligheten där. För att garantera att polisen är närvarande i hela Sverige så måste även glesbygds­kostnaderna räknas in som en ytterligare kostnad som måste hanteras på samma sätt som storstadens utmaningar. Regeringen bör ge polisen i uppdrag att räkna på hur mycket kostnader glesbygd fördyrar verksamheten med givet att vi vill ha poliser i hela Sverige.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)