SVT:s sändningstillstånd

Motion 2019/20:2954 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en granskning av och förtydliga regelverket kring SVT:s sändningstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

SVT:s ökade användning av andra medieformer än tv för att sprida nyheter har kritiserats på senare tid. Kritiken lyfter ofta fram att det faktum att SVT vidgar användandet av olika medieformer gör att man bryter mot sitt sändningstillstånd och att deras strategi för sociala medier är ett hot mot svenska medieföretag som inte mottar offentlig finansiering. Huruvida ett regelbrott har begåtts måste självklart undersökas. Att frågan uppstått från första början är i sig också tecken nog på att det finns otydlig­heter i regelverket kring sändningstillståndet. Regelverket bör klargöras i syfte att skapa tydlighet kring vad SVT:s roll inom public service är och hur denna roll ska brukas.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)