Lotteriförsäljning

Motion 2019/20:2949 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort undantaget från kreditförbudet vid lotteriförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är det inte tillåtet att sälja lotter på kredit. Detta är en rimlig hållning som vi av naturliga anledningar bör hålla hårt på. Spel om pengar är en starkt beroende­framkallande företeelse, och Lotteriinspektionen genomför idag hårda kontroller av de som tillhandahåller denna tjänst. Syftet med detta är att se till att den svenska spel­marknaden bedrivs på ett lagligt, säkert och pålitligt sätt.

Att spela om pengar är förenat med en viss risk, och att det sker under kontrollerade former är av största vikt. Det är också den grundläggande anledningen till att lotteri­försäljning på kredit inte tillåts. Det ska inte finnas möjlighet att spela för pengar man inte har.

Undantaget från kreditförbudet får medges av Lotteriinspektionen om det föreligger synnerliga skäl. I ljuset av Socialdemokraternas lotteriskandal där det med SSU gemensamt ägda bolaget Kombispel sålde lotter som betalades i efterhand på faktura är det dags att ta bort undantaget från kreditförbudet. Spel om pengar ska inte förmedlas via kredit. Det är ett orimligt sätt att förmedla lotterier som i slutändan främst drabbar redan ekonomiskt utsatta personer.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)