Centralisering av journalister

Motion 2019/20:2948 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att främja en rikstäckande public service och motverka centralisering av public service-företagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett avlångt land med 290 kommuner. För att garantera alla människors möjlighet till inflytande och för att upprätthålla en stabil demokrati krävs därför en granskande och närvarande journalistkår i hela landet.

År 2015 gjorde Institutet för mediestudier en undersökning av var i landet den svenska journalistkåren bor någonstans. Undersökningen visar att majoriteten bor i städer med mer än 10000 invånare och den absoluta majoriteten – 40 procent – bor i Stockholms tätort.

I dag är dock stora delar av Sverige underrepresenterade av journalister i förhållande till hur många som bor där. I vissa kommuner finns det inte några journalister alls. Den starka centraliseringen av journalister till Sveriges största stad bör motverkas genom public service.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)