Stoppa stöldligorna

Motion 2019/20:2945 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att stoppa utländska stöldligor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fler brott och stölder begås idag av utländska stöldligor. Siffror från polisen visar ett tydligt mönster: organiserade ligor från utlandet står för en allt större del av stölderna. Nästan hälften av alla Sveriges inbrott begås av dessa ligor.

Polisens ansträngda situation gör att endast vart fjärde bostadsinbrott klaras upp, vilket ligorna är väl medvetna om. Att vardagsbrottsligheten prioriteras ner och miljardbelopp försvinner ut ur Sverige på det här sättet är oacceptabelt och måste stävjas. Idag är Sverige ett alldeles för attraktivt land ur straffrättslig synpunkt för ligorna. Det är i det avseendet situationen måste förändras och det är även nyckeln till lösningen. Genom att exempelvis överväga att utbilda fler poliser, ta bort mängd­rabatten och se över tullens befogenheter kan vi ändra bilden av Sverige som ett lågriskland för yrkeskriminella och samtidigt förbättra människors vardag. Vardags­brottsligheten måste minska och därför måste särskilda åtgärder till.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)