Skärpt straffpåföljd vid försäljning av narkotika

Motion 2019/20:2943 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa straffen för försäljning av narkotika och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Droger fortsätter att förstöra många människors liv i Sverige trots vår restriktiva narkotikapolitik. Vi bör fortsätta med breda informationskampanjer om de negativa effekter drogerna har. Vi bör också satsa på att hjälpa de som hamnat i missbruk att ta sig ur detta. Polisen bör fortsatt jobba för att minska tillgången på drogerna genom att lagföra de som säljer dem. För att ytterligare öka ansträngningarna att minska drogerna och deras negativa konsekvenser i samhället bör de som säljer dessa droger också bestraffas hårdare än i dag.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)