Skärpt straffpåföljd för våldtäkt

Motion 2019/20:2942 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa minimistraffet och maxstraffet för våldtäkt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att straff står i relation till brottet som begåtts. Det ska även spegla samhällets syn på brottsligheten för att vara legitimt. När det gäller våldtäkt så är det ett brott där straffpåföljden många gånger, med rätta, uppfattas som alldeles för lindrig. Därför bör en ytterligare skärpning av minimistraffet såväl som maxstraffet för våldtäkt övervägas.

Edward Riedl (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)