Förvara vapen i andras vapenskåp

Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvara vapen i andras vapenskåp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag är det ett brott mot vapenlagen att stadigvarande exempelvis förvara licensierade vapen hemma hos föräldrar i vapenskåp i anslutning till den mark där man jagar. Den som bor i en del av Sverige men har föräldrar och jaktmark i en annan del av landet ska istället förvara vapen hemma och istället transportera vapen och ammunition långa sträckor i samband med jakt. Det borde i stället bli möjligt att förvara vapen hos annan.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)