Utvisning vid brott

Motion 2019/20:2936 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler utvisningar av utländska medborgare som begår brott i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Utländska medborgare som begår allvarliga brott i Sverige bör i högre grad tvingas att återvända till sitt hemland. I dag prövas utländska medborgare som har begått ett brott i Sverige endast för utvisning till hemlandet om fängelsestraff finns med i straffskalan för brottet. Kombinationen av milda straff och svårigheter att verkställa utvisningar gör därför att många blir kvar i Sverige. I längden riskerar detta att urholka svenska folkets tolerans mot utländska medborgare generellt och möjligheterna för Sverige att återupp­rätta förtroendet för migrationspolitiken. En fungerande rättsskipning är en av förut­sättningarna för att Sverige ska vara ett bra invandrarland. Att inte utvisa utländska brottslingar urholkar den principen. Dagens regelverk bör därför ses över i skärpande riktning.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)