Snöröjning i Norrland

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa fungerande snöröjning i Norrland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När Trafikverket skärper kontrollerna av plogtider försämras plogningen av våra enskilda vägar. I Norrland, där vintern slår som hårdast, behövs en fungerande snöröjning för att folk ska kunna ta sig till jobbet.

Trafikverkets ändring innebär att kontrollerna för plogtider skärps och beläggs med viten om tidskraven inte följs. Möjligheten för privata vägföreningar att anlita samma utförare som Trafikverket försvinner också. Enligt utredare på Trafikverket kommer främst Västerbottens och Norrbottens län att drabbas. Inga län bör någonsin drabbas hårdare än andra, men i sammanhanget är dessa län de sista som bör drabbas.

I grunden är en ökad kontroll och regelefterlevnad positiv, men man kan inte bortse från de uppenbara konsekvenser som följer av den ökade kontrollen och samtidigt frånta folk möjligheten att själva lösa de problem som uppstår.

Regeringen bör se över detta för att säkerställa fungerande snöröjning i Norrland.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)