Stärk lantbrukets konkurrenskraft

Motion 2019/20:2907 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det svenska lantbrukets konkurrenskraft kan stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft måste effektiviseringar ständigt genomföras. Då de svenska miljö- och djurhållningsreglerna är striktare än i många andra EU-länder är det bland annat via effektivitet som det svenska lantbruket hävdar sig gentemot omvärlden.

Idag prioriteras dock inte satsningar på lantbrukets konkurrenskraft tillräckligt i politiska beslut. Ska Sverige behålla öppna landskap och en levande landsbygd måste lantbrukets konkurrenskraft stärkas.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)