Åtgärder mot stöld av båtmotorer

Motion 2019/20:2905 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenhet att stoppa och kontrollera misstänkt utförsel av stöldgods och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De flesta båtägare är medvetna om riskerna att få båtmotorn stulen. Om inte annat gör sig detta påmint i de allt högre försäkringspremierna som blir följden av att ligor runt om i Sverige gjort det till sin specialitet att stjäla just båtmotorer. Den ohållbara situationen gör att frustrationen bland landets båtägare stiger. Ytterligare ett år med många båtmotorstölder kommer att passera. Premierna skjuter i höjden och alla båtägare drabbas därmed på ett eller annat sätt.

Ligorna som stjäl båtmotorerna säljer ofta stöldgodset utomlands. Kraftiga tullinsatser vid större gränsövergångar som exempelvis Öresundsbron skulle därför kunna stävja en stor del av problematiken. I dag saknar dock Tullverket befogenhet att stoppa utförsel av misstänkt stöldgods, vilket bör ses över.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)