Frivilliga skatteinbetalningar

Motion 2019/20:2903 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utreda möjligheten till frivilliga skatteinbetalningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna har sänkt skatten för vanliga löntagare ett flertal gånger sedan 2006 i olika budgetkonstellationer. Det har varit viktigt för den enskildes möjlighet att bestämma mer över sina pengar samtidigt som statens intäkter ökat till följd av att fler arbetar. I perioder har olika personer, ofta medialt, uttryckt att de minsann gärna betalar mer skatt. När vi politiskt sänker skatten så människor får behålla mer av det som de jobbat ihop så måste de sedan själva avgöra vad de vill använda pengarna till. Självklart borde det för dessa personer bli möjligt att betala mer skatt än vad de är skyldiga att göra. Den tidigare moderata riksdagsledamoten Jenny Petersson har motionerat om detta tidigare. Skattesystemet borde göras om så att den skatt den enskilde är skyldig att betala bara ska ses som lägsta skatt att betala. Helt enkelt bör man öppna upp för frivilliga skatteinbetalningar.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)