Säkerhetspolitisk handlingsfrihet

Motion 2019/20:2900 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkerhetspolitisk handlingsfrihet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den rödgröna regeringen deklarerade tydligt under föregående mandatperiod att ett svenskt medlemskap i Nato inte är aktuellt. Likt Sverige är vårt grannland Finland också militärt alliansfritt. Den finska regeringen har dock valt att hålla dörren till ett medlemskap i Nato öppen. Finlands huvudsakliga anledning till detta är att den allt aggressivare ryska regimen ska ha någonting att förlora på att provocera och testa den finländska försvarsförmågan. Regeringen i Helsingfors har insett att Putins regim är beredd att rita om Europas karta med våld, och därför får inga optioner som stärker den egna försvarsförmågan avfärdas.

Hälften av partierna i Sveriges riksdag är i dag positivt inställda till ett svenskt medlemskap i Nato. Regeringen har dock motsatt sig detta. Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge då Ryssland har stärkt sin militära förmåga och inte tvekar att använda den. I en sådan situation bör ett mått av handlingsfrihet finnas i utformandet av den svenska säkerhetspolitiken och Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten. Denna handlingsfrihet bör inkludera ett eventuellt medlemskap i Nato.

Edward Riedl (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)