Förbjud hets till suicid

Motion 2019/20:2896 av Yasmine Eriksson (SD)

av Yasmine Eriksson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera hets till suicid och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera att instruera eller på andra sätt hjälpa någon till suicid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år försöker ca 15000 personer ta sitt liv i Sverige. Var tionde av dem lyckas. De 1500 personerna kan jämföras med de drygt 250 personer som förlorar livet i trafiken varje år.

Suicid är förödande inte bara för individen själv utan även för dennes familj och anhöriga. Även om det enligt vissa anses vara tabubelagt att prata om suicid innebär det inte att samhället skall stå tyst och inte göra mer. Det behövs medel att stoppa dem som uppmuntrar andra till suicid. Idag hetsas människor över internet, via telefon, via sms och i verkliga livet till att ta sina liv, och detta utan rättsliga påföljder.

År 2008 beslutade riksdagen om ett niopunktsprogram för suicidprevention. Något som saknas där är åtgärder mot just självmordshets, när någon eller några hetsar andra att begå suicid. I dag är detta lagligt i Sverige, men det finns flera länder som ligger i framkant och har kriminaliserat detta. Sverige borde anamma detta och kriminalisera att hetsa, instruera eller på andra sätt hjälpa en annan individ till suicid.

Yasmine Eriksson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)