Skyldighet att uppvisa körkort

Motion 2019/20:2884 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyldigheten att uppvisa körkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med nuvarande lagstiftning är det möjligt att framföra ett fordon utan körkort utan att riskera straff för olovlig körning. Förare som saknat körkort och hävdat att deras utländska körkort är borttappade har blivit friade i domstol. Bevisbördan ligger på åklagaren när det gäller att bevisa att den som påstår sig ha ett körkort utfärdat utanför Sverige inte talar sanning – något som är mycket svårt om det inte finns något körkortsregister i landet där körkortet påstås vara utfärdat.

Att framföra ett fordon utan erforderligt tillstånd är brottsligt och ska självklart beivras. Det är delvis en fråga om trafiksäkerhet. Att låta trafikanter utan körkort framföra fordon innebär att vi accepterar att andra trafikanter utsätts för livsfara. Sverige är i många avseenden ett föregångsland när det gäller att satsa på trafiksäkerhet, och dessa satsningar har visat sig vara framgångsrika. Att då se till att de som åker fast för olovlig körning kan fällas och ådömas det straff lagen föreskriver torde vara en enkel åtgärd.

Men det är också en fråga om rättssäkerhet. Det är helt orimligt att vi på detta sätt tillämpar våra lagar på ett sätt för landets egna medborgare, med körkort utfärdat i Sverige, och på ett annat mer tillåtande sätt för de med körkort utfärdade i annat land.

Körkortslagen måste ändras så att den som påstår sig ha ett körkort ska kunna bevisa det. Lika för alla, oberoende av vem som utfärdat körkortet.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)