Uppmaning till självmord

Motion 2019/20:2883 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra det straffbart att uppmana till självmord och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten begick 1268 personer självmord under 2018. Sedan 1980-talet har antalet självmord minskat i alla åldersgrupper utom gruppen 1524 år. Det är mycket tragiskt när en människa hamnar i en sådan situation att självmord ses som den enda utvägen. Orsakerna bakom ett självmord kan variera, men det är ytterst sällan resultat av ett rationellt beslut. En människa som funderar på att ta sitt liv är utsatt för stora psykiska påfrestningar och ytterst sårbar för negativ påverkan. Olika forum på internet som glorifierar självmord, erbjuder instruktioner eller är en arena för påhopp och trakasserier av sköra och känsliga individer är fruktansvärda företeelser som måste bekämpas.

Samhället borde på alla sätt mobiliseras för att förebygga självmord och uppnå nollvisionen som antogs 2008. Att identifiera och hjälpa människor som befinner sig i riskzonen kan rädda liv och hindra att andra drabbas av svåra förluster och livslång sorg. Förutom ökade satsningar på prevention måste lagstiftningen skärpas. Det måste bli straffbart att uppmuntra, uppmana eller hetsa någon att begå självmord, oavsett om personen i fråga har för avsikt att skada sig själv eller inte.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)