Grovt brott mot tystnadsplikten

Motion 2019/20:2875 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en ny brottsrubricering, grovt brott mot tystnadsplikten, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att förhindra att känslig information från polisens databaser hamnar i händerna på kriminella aktörer bör en ny brottsrubricering införas – grovt brott mot tystnadsplikten.

Fallet med den kvinnliga passkontrollanten som hade gjort ett stort antal förbjudna sökningar på två personer, som senare mördats, i polisens it-system med hemliga uppgifter visar att nuvarande lagstiftning inte är tillräcklig. Straffet för brott mot tystnadsplikten är böter eller fängelse i högst ett år. När en anställd gör otillåtna sökningar i känsliga databaser, för att senare föra dem vidare, eller sälja dem till kriminella, kan skadorna bli enorma. Kollegors liv kan stå på spel, utredningar kan spolieras etc. I Sverige ser vi en situation med en framväxande allt grövre och organiserad brottslighet. Då gäller det att inte ständigt hamna i bakvattnet. Samhället måste helt enkelt vidta proportionella åtgärder.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)