Stoppa bidrag till religiösa förbund

Motion 2019/20:2874 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska bidrag från staten till religiösa förbund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett sekulärt land där stat och kyrka är skilda från varandra. Vi har religions­frihet vilket innebär att var och en är fri att utöva sin tro och vara medlem av en församling efter egna preferenser. Men tron är en fråga för individen, och staten bör därför inte finansiera religiösa förbund. Det finns även andra aspekter. Statligt stöd har vid ett flertal tillfällen utbetalats till religiösa samfund med problematisk syn på demokrati, jämställdhet och alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Det är även problematiskt att staten ska avgöra vilka som ska få bidrag och vilka som ska vara utan. Det står givetvis den som vill fritt att volontärarbeta eller donera pengar till valfri församling, men skattepengar bör inte gå till att finansiera religiös verksamhet.

Boriana Åberg (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)