Avslag på asylansökan för personer som begår brott

Motion 2019/20:2841 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avslå asylansökan för personer som begår brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att en utländsk medborgare som begår brott i Sverige ska kunna utvisas krävs det dels ett brott med fängelse i straffskalan, dels att straffvärdet för brottet uppgår till minst ett års fängelse eller att det finns en återfallsrisk. Om det är en person som är flykting som har begått brott är kraven ännu strängare, vilket innebär ett krav på ett synnerligen grovt brott samt allvarlig fara för säkerhet. Effekten av det är att personer kan dömas för allvarliga brott utan risk att utvisas efter avtjänat straff.

Personer som flyr från krig och förföljelser ska kunna söka asyl och få stanna i Sverige om asylansökan beviljas. Men det måste innebära att svensk lag respekteras och följas. Om en asylsökande döms för ett brott med fängelse i straffskalan bör asylansökan avslås i större utsträckning än idag eftersom det ger en indikation om att personen i fråga inte är lämplig att vistas i landet.

Boriana Åberg (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)