Energiförsörjning till Gotland

Motion 2019/20:2825 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en tredje kabel bör slutplaneras och läggas ut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På alla plan är en fortsatt integrering av Gotland av strategisk betydelse för Sverige som land. Det finns därför ständigt skäl att överse förutsättningarna för starka sociala, ekonomiska och kulturella band mellan fastlandet och ön.

Under lång tid har hela Gotland drabbats av ständigt återkommande strömavbrott under de senaste åren. Avbrotten uppges ha berott på arbeten som genomförts men understryker ju även den utsatthet som Gotland och dess fasta befolkning lider av när det bland annat gäller kapaciteten i kraftnätet. För närvarande finns det två kablar för elförsörjning till och från fastlandet. Detta svarar inte mot de kapacitetsbehov som finns. Således har energibolaget på ön meddelat att eventuell kraft från utbyggd vindkraft inte kommer att kunna överföras med nuvarande kablar. Samtidigt innebär ju två kablar en sårbarhet i fred, kris och vid ett väpnat angrepp.

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)