Häktesverksamheten i Västerås

Motion 2019/20:2824 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en långsiktig lösning för att bättre tillgodose behovet av häktesplatser i Västerås och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2016 saknar Västerås med över 155000 invånare en lokal och permanent häktesverksamhet. Den tidigare verksamheten har dömts ut på grund av brister i arbetsmiljö som säkerhet och behöver antingen renoveras eller ersättas av en helt ny byggnad. Häktesverksamheten har tidigare också fysiskt funnits i samma hus som polishuset i Västerås som också är i stort behov av modernisering eller ersättning.

Den akuta delen gäller häktesverksamheten. Idag tvingas Kriminalvårdens personal åka med intagna mellan orter som Örebro, Uppsala, Stockholm och från flera orter i Västmanland till Västerås när det till exempel är förhandlingar i domstolen. Även Polismyndigheten i Västmanlands resurser används mer till att åka emellan och köra intagna på grund av att det saknas ett häkte lokalt. Detta är inte samhällsekonomiskt försvarbart inte heller utifrån aspekter som användning av polisens resurser, arbetsmiljö, miljö eller de kostnader som det offentliga får lägga ut för hela den apparat som det innebär att olika funktioner tvingas åka runt i hela mellersta Sverige. Vi vet också att närliggande Salberga inte är någon lösning då även de har kapacitetsproblem.

Kriminalvården och i ett senare skede även polisen har tittat och utrett denna fråga, men fortfarande finns inget beslut om framtiden. Riksdagen bör därför som sin mening tillkännage för regeringen att ansvariga myndigheter behöver finna en långsiktig


och fungerande lösning som bättre tillgodoser det stora behovet i Västerås av häktesplatser.

Roger Haddad (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)