Trafikplikt på Mora flygplats

Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD)

av Lars Adaktusson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ges i uppdrag att införa trafikplikt vid Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ges i uppdrag att upphandla samslingning på sträckan Sveg–Mora–Stockholm Arlanda och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flygtrafiken mellan Mora och Stockholm ligger nere sedan början av 2018. Anledningen är en segdragen process mellan Trafikverket och det trafikerande bolaget, Flexflight. Redan 2016 deklarerade Trafikverket att verksamheten på sträckan SvegMoraStockholm inte var förenlig med gällande avtal eftersom trafikplikt saknas.

Sedan dess har konflikten mellan Flexflight och Trafikverket prövats i förhandlingar och i domstol, utan att en överenskommelse kunnat träffas. Med tanke på den stora betydelse som Mora flygplats har för företagande och sysselsättning är det angeläget att flygplatsfrågan löses. Att antalet affärsresenärer på sträckan är stort och att tidigare ägarledda företag numera i hög utsträckning ägs av större nationella och internationella koncerner, understryker vikten av snabba och effektiva förbindelser till och från norra Dalarna. Utan möjlighet till fungerande kommunikationer riskeras ett stort antal arbetstillfällen, inte minst inom skogs- och besöksnäringarna.

Även ur beredskapssynpunkt är Mora flygplats av väsentlig betydelse. Detta blev tydligt i samband med skogsbränderna 2018 då flygplatsen utgjorde en hubb för räddningsinsatserna kring Älvdalens skjutfält. Bland annat kunde bränsleförsörjningen till vattenbombande helikoptrar säkerställas till dess bränslelogistik via försvarsmakten hade etablerats.

Ur samhällets och näringslivets perspektiv är det således angeläget att möjliggöra trafik vid Mora flygplats och att samslingningen på sträckan SvegMoraStockholm återupptas snarast möjligt. Efter år av debatt och förhandlingar är det hög tid att regeringen via regleringsbrev ger Trafikverket i uppdrag att införa trafikplikt vid Mora flygplats.

Utan att åter trafikera flygplatsen i Mora minskas förutsättningarna att leva upp till intentionerna i den glesbygdspolitik som lagts fast av riksdag och regering. Istället för att bidra till goda och rättvisa förutsättningar i olika delar av landet försvåras möjligheterna att nå målet om att hela Sverige ska leva.

Lars Adaktusson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)