Motionen utgår

Motion 2019/20:2792

Motion till riksdagen
2019/20:2792

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Utgången: 2019-10-07
Yrkanden (30)