Stärk Sveriges kontakter med Israel

Motion 2019/20:2785 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid lämplig tidpunkt flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att ett Business Sweden-kontor öppnas i Israel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ambassader runt om i världen och det normala är att den svenska ambassaden ligger i varje lands huvudstad. Men i fallet med Israel har Sverige gjort ett undantag och ambassaden är placerad i Tel Aviv. Eftersom ett lands naturliga kontakter sker i huvudstaden där landets regering är placerad kan Sveriges agerande inte ses på annat sätt än som en markering mot Israel och ett hänsynstagande till den palestinska sidan.

I ett läge där Sveriges relation med Israel är sämre än på många år så vore det ett gyllene tillfälle att förbättra relationerna genom att flytta den svenska ambassaden till Jerusalem och därmed närmare den israeliska regeringens placering. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Israel är visserligen med på Sveriges lista över prioriterade handelspartners, men ändå har vi ännu inte något Business Sweden-kontor i landet. Idag sköts istället förbindelserna från Europakontoret i Wien. Förutsättningarna för att placera ett Business Sweden-kontor i Israel för att stärka de bilaterala kontakterna med Israel som handelspartner bör utredas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)