Tillsätt en ensamhetsminister

Motion 2019/20:2784 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ensamhetsminister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På sociala medier har många svenskar i dag hundratals vänner. Samtidigt visar en undersökning gjord av analys- och teknikkonsultföretaget WSP att en av tio svenskar inte har en enda nära vän. Undersökningen visar också att 63 procent aldrig har lånat något, som verktyg eller mjöl, av en granne och att 16 procent inte kan namnet på en enda granne. Fem procent av Sveriges befolkning – motsvarande en halv miljon människor – är ensamma över julen.

Den primära frågan i undersökningen handlar dock om ensamhet i stort. 59 procent av personerna i undersökningen uppger att de känner sig ensamma ofta eller ibland. Av dessa svarar 29 procent att de upplever det som ett problem.

Forskning har visat att ensamheten, att bo ensam och ha svaga sociala band, är lika dåligt för hälsan som att röka 15 cigaretter om dagen (Robin Hewings, organisationen Campaign to end loneliness, ”Kampanj för att stoppa ensamheten”). Det ökar risken för en för tidig död med 26 procent.

I Storbritannien har Mims Davies tilldelats rollen som ensamhetsminister. Hon är också idrotts- och civilminister.

Med tanke på den situation som råder i Sverige när det gäller den utbredda ensamheten så bör en funktion som ensamhetsminister inrättas också här. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)