TBE-vaccinering

Motion 2019/20:2780 av Christina Östberg (SD)

av Christina Östberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att låta vaccineringen i särskilt drabbade områden vara kostnadsfri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Några områden i Sverige är speciellt drabbade av TBE som är en fästingsmitta som kan orsaka exempelvis svårartad hjärnhinneinflammation. Stockholms skärgård samt Skaraborg runt Vänern och Vättern är särskilt drabbat av TBE.

Vaccineringen i särskilt drabbade områden ska vara kostnadsfri. Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är relativt hög och risken finns att människor som lever i dessa områden avstår från att vaccinera sig av ekonomiska skäl.

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)