Ersättning för narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinering

Motion 2019/20:2772 av Christina Östberg (SD)

av Christina Östberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de som drabbats av narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinering snarast ska få utlovad ersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2016 beslutade riksdagen att varje person som drabbats av narkolepsi orsakad av Pandemrixvaccinering skulle få 10 miljoner kronor i ersättning från läkemedels­försäkringen och staten. För de drabbade skulle en garanti om full ekonomisk trygghet ha stor betydelse för livskvaliteten men också innebära ett tydligt ställningstagande från statens sida att de drabbade får det stöd de bör vara berättigade till. Många har ännu inte fått en utbetalning och de som drabbats av narkolepsi som följd av Pandemrix­vaccinering ska snarast få utlovad ersättning.

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)