Droger på LVM-hem

Motion 2019/20:2767 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)

av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som syftar till att kontrollen av personer som genom LVM tvångsomhändertagits kan öka, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I dag skickas många med missbruksproblematik runt mellan institutioner utan att få den hjälp som de är i behov av. Detta sker då man enbart fokuserar på att erbjuda inlagda patienter stöd för ett särskilt problem utan att se övriga behov. Detta har inneburit att många förpassas till en ohållbar situation med otillåten självmedicinering och i många fall onödigt lidande, men problemen slutar inte där. I Uppdrag granskning har en tidig­are intagen vittnat om en omfattande införsel av droger till ett LVM-hem av hemmets personal. Anställda har även vittnat om hur lätt det är för besökare till intagna patienter att smuggla in droger till slutna boenden i exempelvis olika förpackningar eller kläder. Statens institutionsstyrelse (Sis) har särskilda befogenheter för att upptäcka införsel av droger, som exempelvis kroppsvisitation, men bara om det finns en misstanke om att vederbörande har droger gömda på kroppen. LVM-hemmen har även en möjlighet att besluta om rutinmässiga säkerhetskontroller där man använder sig av metalldetektorer för att exempelvis upptäcka kanyler. Det finns även så kallade elektroniska näsor som reagerar på vissa droger, men de används trots det uppenbara behovet inte särskilt ofta. Bara faktumet att en person har tvångsomhändertagits bör vara skäl nog för ordentliga kontroller, utan några andra skäl. Regeringen bör återkomma med förslag som syftar till att öka kontrollen av personer som har tvångsomhändertagits genom LVM.

Jennie Åfeldt (SD)

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)