Krafttag mot läkemedelsmissbruk

Motion 2019/20:2765 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)

av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att tillsätta en utredning för att komma till rätta med läkemedelsmissbruket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Läkemedelsmissbruk ett växande folkhälsoproblem. I den hittills största studien av läkemedelsmissbruk i Europa framkommer att fler än tolv procent av svenskar över 12 år har missbrukat receptbelagd medicin. Missbruk av beroendeframkallande läkemedel ökar och riskerar att utvecklas till ett stort folkhälsoproblem i Europa, liksom det har gjort i USA. Vanligast med lugnande medel och starka smärtstillande preparat. Studien visar att 11-12 procent av svenskarna har missbrukat lugnande medel och starka smärtstillande preparat, som är de läkemedel som huvudsakligen används. Dessutom har 6 procent någon gång missbrukat ADHD-läkemedel. I majoriteten av fallen får, köper eller stjäler missbrukarna läkemedlen från familj och vänner, men en ganska hög andel köper narkotikaklassade läkemedel via Internet. Missbruket skapar ett beroende med risk för psykiatriska problem som följd. I Sverige kan man se att läkemedel ofta förekommer hos personer som har avlidit på grund av överdoser.

Det är viktigt att snarast ta krafttag mot läkemedelsmissbruket och tillsätta en utredning under mandatperioden.

Jennie Åfeldt (SD)

Christina Östberg (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)