Förmånen att äta jobblunch ur konservburk

Motion 2019/20:2753 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för förmånsbeskattning bör ses över för att underlätta för frivilligarbetare i krissituationer, såsom nationell insatsverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förmån av fri kost beskattas i de flesta yrken. Resor och boende är dock undantagna beskattning när människor arbetar i internationella krisinsatser. Det är min uppfattning att ett sådant undantag vore motiverat även för insatser vid allvarlig krissituation i Sverige. Hårt arbete i en akut krissituation, såsom MSB:s nationella insatsverksamhet, bör enligt min mening undantas från svensk förmånsbeskattning. Det skulle innebära att den som avbryter sin semester för att arbeta mot naturkatastrofer som stormar, skogsbränder eller översvämningar slipper betungande pappersexercis eller en skattesmäll för kall mat och några timmars sömn per natt i tält eller gymnastiksalar.

När jobblunchen äts ur konservburk i ösregn, då skaver svensk skatterätt. Förmånsbeskattning förutsätter ju en förmån. Låt därför människor äta sina konserver ifred och sova skattefritt på hårda golv.

Lina Nordquist (L)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)