Stoppa nyckelbiotopsinventering

Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att nyckelbiotopsinventeringen inte införs förrän frågan om ersättning till markägaren är utredd och ersättningen är skälig och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nyckelbiotoper och biologisk mångfald är bra ur både biologiska och trivselmått men hanteringen av nyckelbiotoper i Sverige lägger en våt filt över brukandet. Ett brukande som är en förutsättning för att den biologiska mångfalden ska trivas och frodas.

Det är oerhört tråkigt när man träffar lantbrukare och skogsägare som är livrädda för nyckelbiotopinventeringar där risken är att få ett brukandeförbud över sina marker som brukats av generationer tidigare. Ett brukande som lett till att det idag finns natur som är värdefull. Skogsägare tvingar sig själva att röja hårt med risk för att nyckelbiotoper ska frodas.

Idag utgår ingen ersättning att tala om för den markägare som beläggs med brukandeförbud av sin skog eller mark. Brukandeförbud som i vissa fall dessutom miss­gynnar den biologiska mångfald som avsågs skyddas.

Till dess att ersättningsnivån är skälig och det finns en långsiktig dialog mellan stat och markägare bör således alla nyckelbiotopinventeringar stoppas.

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)