Östergötlands skogsägare

Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M)

av John Widegren m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vad nedsatt produktion i skogen får för ekonomiska följder för samhället och enskilda skogsägare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda klimatnyttan från skogen om produktionen minskas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Östergötlands och Sveriges skogsägare står för den största delen av BNP:s netto, omkring 140 miljarder kronor. Östergötland är Sveriges största län för skogsindustri. På det viset är skogen en av de absolut viktigaste källorna till svensk välfärd. Men utöver att skogen genererar stora skatteinkomster till staten så är den dessutom den kanske viktigaste källan för en omställning till ett mer klimatsmart samhälle och den viktigaste delen när det gäller att binda koldioxid.

Skogsägarna har under flera generationer byggt upp stora virkesförråd i den svenska skogen. Detta har man gjort under parollen frihet under ansvar där man kombinerat produktionsmål med miljömål.

Skogsproduktionen ser dock ut att gå tuffare tider till mötes. Fler och fler hinder mot produktionen tornar upp sig på himlen. Exempel på detta är nyckelbiotoper, reservats­bildningar, biotopskydd, grön infrastruktur och utökade talerätter. Ett annat stort problem är de växande viltstammarna som om de inte förvaltas klokt leder till både nedsatt produktion och kvalitetsnedsättningar.

Sammantaget finns det många hot mot produktionen idag för Östergötlands och Sveriges skogsägare att man kan befara en produktionsnedsättning i framtiden. En nedsättning som inte svenska samhället har råd med. Därför bör en utredning tillsättas för att utreda vad nedsatt produktion kan leda till och vilka ekonomiska följder det får


för samhället och de enskilda skogsägarna. Samt hur mycket mindre klimatnytta skogen gör vid en minskad produktion.

John Widegren (M)

John Weinerhall (M)

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)