Efterlevandeskydd

Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att efterlevandeskyddet för personal inom räddningstjänst, polis och militär behöver ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns människor i vårt land som är beredda att ställa upp varje minut dygnet runt, varje dag året runt, oavsett om det är måndag morgon, lördag kväll eller julafton. De finns där när det uppstår tillbud och olyckor i form av eldsvådor, trafikolyckor, drunkningar, skogsbränder, översvämningar och stormskador. De finns där redo att skydda oss från främmande makt, inre hot och dolda hot likt terrorism. De finns där i trafiken, i gänguppgörelsernas stridigheter, i narkotikatillslagens och kriminalitetens kärna och de finns där i främsta ledet och tröstar, bistår, hjälper och tar om hand det liv som finns och när det värsta inträffar, det liv som fanns.

De utbildar sig för tänkbara och otänkbara scenarier, de anpassar sig efter mer eller mindre nyckfulla beslut och förändrar arbetssätt efter ny utrustning och nya rutiner, de tillser att de är i god fysisk form för att orka med den arbetsbelastning de kan komma att utsättas för och parallellt arbeta med olycksförebyggande och brottsförebyggande ute i vårt samhälle. Samtidigt som samma samhälle i delar tappar tilliten, och allt oftare utsätts blåljuspersonalen för stenkastning och annat våld vid utryckning. De har en lön som lämnar mycket övrigt att önska och de har i många fall ett akut behov av flera kollegor. De lämnar sin familj för att gå till ett arbete där de dagligen riskerar sitt liv för att hjälpa oss andra.

Men när den värsta tänkbara olyckan sker och dödsfall i tjänst inträffar finns ett efterlevandeskydd som inte svarar upp mot den risk dessa människor i sin tjänst tar. För att den efterlevande, sörjande familjen ska kunna få det någorlunda ekonomiskt drägligt den första tiden efter ett dödsfall behövs oftast insamlingar från kollegor och andra som bistår med ekonomisk hjälp.

Så ska det inte behöva vara, samhället skall ställa upp såsom de drabbade har ställt upp för samhället, och därför behövs en översyn av efterlevandeskyddet hos personal inom räddningstjänst, polis och militär personal som förolyckas i tjänst.

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)