Höj grundavdraget

Motion 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja grundavdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som ett led i att sänka trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden måste det alltid löna sig att arbeta. I dagsläget har Sverige bland världens högsta skatter på arbete, framförallt i de lägre inkomstskikten. Det är inte samhällsekonomiskt lönsamt att administrera skatteintäkter för låga inkomster för att senare ge tillbaka samma pengar i diverse bidrag. Dessutom berövar ett för högt skatteuttag på en liten inkomst individens egenkraft och därmed även individens självkänsla.

Vid inkomstnivåer upp till 100 000 – 150 000 kan det därför vara nödvändigt att behålla varje krona man arbetar ihop, eller har arbetat ihop i form av pension.

Jämförbara OECD länder har grundavdrag på ungefär 100000 kronor i Sverige är det en knapp femtedel av detta. En strukturreform med fokus på höjt grundavdrag krävs därför. Reformen blir självfinansierad genom att dynamiska effekter skapar nya arbeten i takt som bidragsberoendet minskar.

Sverige har sedan regeringen Löfven tillträdde, trots högt ställa löften om att ha högst sysselsättning i EU, nu rasat till plats 22 av 28. Samtidigt har vi fått nya och stora utmaningar i att många nyanlända människor har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många kommuner larmar om att de har mycket svårt att leverera den välfärd som deras medlemmar har rätt till.

Sammantaget är Sverige i behov av stora reformer, däribland en strukturreform gällande sänkning av grundavdraget.

Ann-Sofie Alm (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)