Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. (SD)

av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:2651

av Magnus Persson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik vilar på en pragmatisk grund och vi låser inte fast oss i traditionella höger–vänsterpositioneringar. Balans mellan landsbygd och stad är en förutsättning för en stabil och trygg välfärd i hela landet. I dag ser vi en tudelad arbetsmarknad där utrikes födda har en alarmerande hög arbetslöshet jämfört med inrikes födda vilket påverkar våra kommuner på ett ohållbart sätt. Detta har Sverigedemokraterna påtalat under lång tid och under de kommande åren vill vi
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)