Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2019/20:2649 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:2649

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Bakgrund

Utbildning och forskning utgör några av de viktigaste områdena för att bibehålla och utveckla samhället. Vårt samhälle är beroende av ett bra och högkvalitativt utbildningssystem för att fungera och utvecklas.

I förskolan läggs grunden för barnens framtid. Vistelse i förskolan ska innebära bästa tänkbara omsorg, trygghet, stimulans för utveckling, lärande samt god vistelse- och arbetsmiljö för barn och personal. I många fall är personaltätheten för låg för att barnen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)