Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:2637

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund 

Det finns betydande orosmoln och signaler om att Sverige tappar i konkurrenskraft gentemot jämförbara länder i Europa. Samtidigt hårdnar även konkurrensen från växande ekonomier i framför allt Asien.

Politikens inriktning

Sverige ska även fortsatt vara en avancerad kunskapsekonomi och en stark industri­nation. Den moderna kunskapsekonomin är präglad av snabba teknologiskiften och Sverige måste ta sig an dessa utmaningar för att förbli innovativt och konkurrens­kraftigt.

Entreprenörer skapar nya affärsmöjligheter och lägger
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)