Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård

Motion 2019/20:2627 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:2627

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Utgifter till UO 20 Allmän miljö- och naturvård har vuxit kraftigt sedan år 2014. Under perioden 2010–2014 var förändringarna i utgifterna små medan ökningen mellan år 2014–2018 innebar mer än en dubblering. Flera av utgiftsposterna syftar till att reducera utsläpp av växthusgaser, vilket är viktigt för att kunna motverka potentiellt höga temperaturökningar till följd av utsläpp av växthusgaser.

Källa: Årsredovisning för staten. År 2019 baseras på interimsregeringens budget.

Flera instanser, bland
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)