Undvik framtida båthaverier

Motion 2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att besiktningskrav och regelbundna kontroller ska gälla även restaurangbåtar och restaurangpråmar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har det förekommit flera exempel där pråmar som använts i restaurangsyfte förlist på grund av dåligt underhåll. Ett exempel är restaurang Båten, som under många år varit en populär restaurang i centrala Karlstad. Efter många verksamma år sjönk Båten oväntat efter årsskiftet, som tur var vid en tidpunkt när varken personal eller gäster fanns ombord.

Efter en rapport om händelsen som medierna skrivit om visade det sig att skrovet på den sjunkna restaurangpråmen Båten var helt sönderrostat. Båtar i trafik kontrolleras regelbundet enligt sjöfartsreglerna, men en restaurangbåt eller restaurangpråm som ligger långtidsparkerad vid kaj omfattas i dag inte av samma lagstiftning. Kontrollansvaret ligger i stället på ägaren, och den enda möjligheten för Arbetsmiljöverket att inleda en kontroll är om personal ombord slår larm då Arbetsmiljöverket är ansvariga för tillsynen över restaurangpråmar.

Den kontrollmekanism som redan finns för båtar i trafik och för bilar bör även gälla restaurangbåtar och restaurangpråmar. I dag finns inget krav på regelbunden besiktning och regelbundna kontroller av restaurangbåtar och restaurangpråmar. Det bör ändras innan olyckan är framme.

Lars Mejern Larsson (S)

Gunilla Carlsson (S)

Petter Löberg (S)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)