Partnerskap Inland-Akademi Norr

Motion 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fördelningen av statsbidrag så att vi kan möjliggöra en likvärdig kompetensförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000 och omfattar 13 kommuner i fyra län. Gemensamt är att det inte finns något universitet eller någon högskola i någon av kommunerna. Gemensamt är också att de kännetecknas av samma problematik med relativt låg utbildningsnivå, minskande befolkning och brist på kvali­ficerad arbetskraft.

Ett av de första uppdragen för kommunalförbundet var att inrätta Lärcentrum i samt­liga medlemskommuner. Akademi Norr utgjorde också den sammanhållande parten i en gemensam ansökan om statsbidrag från Skolverket för hela Lärcentrum. Detta statsbi­drag beviljades inte av en rad olika skäl.

Vi står för en rad olika utmaningar i hela vårt land och det finns skäl att se över fördelningen av statsbidrag till Lärcentrum så att vi kan möjliggöra att hela Sverige kan leva och att vi har en likvärdig tillgång till kompetensförsörjning i hela landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)