Partnerskap Inland-Akademi Norr

Motion 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fördelningen av statsbidrag så att vi kan möjliggöra en likvärdig kompetensförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000 och omfattar 13 kommuner i fyra län. Gemensamt är att det inte finns universitet eller högskola i någon av kommunerna. Gemensamt är också att de kännetecknas av samma problematik med relativt låg utbildningsnivå, minskande befolkning och brist på kvalificerad arbetskraft.

Ett av de första uppdragen för kommunalförbundet var att inrätta Lärcentrum i samtliga medlemskommuner. Akademi Norr utgjorde också den sammanhållande parten i en gemensam ansökan om statsbidrag från Skolverket för hela Lärcentrum. Detta statsbidrag beviljades inte av en rad olika skäl.

Vi står för en rad olika utmaningar i hela vårt land och det finns skäl att se över fördelningen av statsbidrag till Lärcentrum så att vi kan möjliggöra att hela Sverige kan leva och att vi har en likvärdig tillgång på kompetensförsörjning i hela landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)