Angående försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av

Motion 2019/20:2603 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över de försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av i dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda (TFA-KL). TFA-KL är en avtalsförsäkring som omfattar de människor som arbetar inom bland annat kommuner, landsting och regioner. I och med att ambulanspersonalens arbete är så pass annorlunda jämfört med annan vårdpersonals, bör möjligheterna för ett särskilt, nationellt ekonomiskt försäkringsskydd ses över i syfte att täcka in den extra risk som är ambulanspersonalens vardag.

Arbetet som ambulanspersonalen utför kan inte underskattas. Vid en utryckning ansvarar personalen för att rädda människoliv, ibland under mycket svåra och riskfyllda omständigheter. När ambulanser exempelvis är inblandade i trafikolyckor under utryckning är det särskilt viktigt att det finns ett fullgott försäkringsskydd för ambulanspersonalen som ger en extra ekonomisk trygghet under arbetstid om olyckan är framme.

Ytterst handlar det om att alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Med ett utökat nationellt försäkringsskydd kan vi skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för vår ambulanspersonal. Det skapar också en tryggare och säkrare akutsjukvård för hela landet. Därför föreslår vi att regeringen överväger att se över de försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av i lag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)